• 16:46 – Top 10 destinations for 2019 | ARTSAKH | Places you probably wanna travel to 
  • 23:51 – UNESCO to Mark Gomidas, Hovhannes Tumanian Anniversaries 
  • 20:45 – We can transport cargo from Europe to Iran via Armenia, without holdup: South Caucasus Railway: 
  • 23:57 – Things to do in Isfahan – Our favourite city in Iran 
  • 16:46 – Top 10 destinations for 2019 | ARTSAKH | Places you probably wanna travel to 
  • 13:28 – Top 9 Things To Do In Armenia 

The anthem of the NKR

  • 28 Mar, 22:20
The anthem of the NKR
 
 
 

 
 

 


 The anthem of the NKR
words by V. Hakobyan
music by A. Nasibyan
 
Free and independent Artsakh,
We have erected our home-fortress.
The history of our country,
We have secured by our blood. 
 
You are an unassailable fortress,
A holy peak, a noble name.
A blessing divine
We are made eternal through you. 
 
You, our light-giving homeland,
Land, gate of love to the Fatherland.
Live always in peace
Our old and new Karabakh. 
 
We are brave descendants of Haik
Like Mrav, Kirs and everlasting Tartar
With our temples in high mountains
Keep our country invincible.  

 


The anthem of the NKR
words by V. Hakobyan
music by A. Nasibyan
 
 Ազատ ու անկախ Արցախ,
Քո տուն-ամրոցը կերտեցինք,
Պատմությունը մեր երկրի
Մեր սուրբ արյամբ մենք սերտեցինք։


Դու բերդ ես անառիկ,
Բարձունք սրբազան, վեհ անուն,
Մասունք աստվածային,
Քեզնով ենք հավերժանում։


Դու մեր լույս հայրենիք,
Երկիր, հայրենյաց դուռ սիրո
Ապրիր դու միշտ խաղաղ,
Մեր հին ու նոր Ղարաբաղ։


Քաջերն ենք մենք հայկազուն,
Մռավ ենք, Քիրս ենք ու Թարթառ,
Մեր վանքերով լեռնապահ՝
Անհաղթելի մի բուռ աշխարհ։

 Можно зайти сюда newprogs.net чтобы скачать все для пк, а так же на allfilm.net посмотреть фильмы или скачать с newtemplates.ru лучшие шаблоны
Reading Room
Armenia Today
FMG News in socail networks
  • Facebook
  • VKontakte
  • Twitter
Video of the day
Nakhijevan