• 13:56 – Armenia, the country you must see | Nas Daily 
  • 23:18 – Artsakh Foreign Ministry Hails Rep. Sherman’s Amendment 
  • 16:25 – Government approves Armenia’s Business Environment Improvement Process for 2019 
  • 10:10 – Young Professionals Unite For Armenian American Museum 
  • 13:56 – Armenia, the country you must see | Nas Daily 
  • 11:16 – Zareh Sinanyan Appointed High Commissioner of Diaspora Affairs 

The anthem of the NKR

  • 28 Mar, 22:20
The anthem of the NKR
 
 
 

 
 

 


 The anthem of the NKR
words by V. Hakobyan
music by A. Nasibyan
 
Free and independent Artsakh,
We have erected our home-fortress.
The history of our country,
We have secured by our blood. 
 
You are an unassailable fortress,
A holy peak, a noble name.
A blessing divine
We are made eternal through you. 
 
You, our light-giving homeland,
Land, gate of love to the Fatherland.
Live always in peace
Our old and new Karabakh. 
 
We are brave descendants of Haik
Like Mrav, Kirs and everlasting Tartar
With our temples in high mountains
Keep our country invincible.  

 


The anthem of the NKR
words by V. Hakobyan
music by A. Nasibyan
 
 Ազատ ու անկախ Արցախ,
Քո տուն-ամրոցը կերտեցինք,
Պատմությունը մեր երկրի
Մեր սուրբ արյամբ մենք սերտեցինք։


Դու բերդ ես անառիկ,
Բարձունք սրբազան, վեհ անուն,
Մասունք աստվածային,
Քեզնով ենք հավերժանում։


Դու մեր լույս հայրենիք,
Երկիր, հայրենյաց դուռ սիրո
Ապրիր դու միշտ խաղաղ,
Մեր հին ու նոր Ղարաբաղ։


Քաջերն ենք մենք հայկազուն,
Մռավ ենք, Քիրս ենք ու Թարթառ,
Մեր վանքերով լեռնապահ՝
Անհաղթելի մի բուռ աշխարհ։

 Можно зайти сюда newprogs.net чтобы скачать все для пк, а так же на allfilm.net посмотреть фильмы или скачать с newtemplates.ru лучшие шаблоны

→FMG

Reading Room
Armenia Today
Social Networks
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
Video of the day
Armenian Genocide